Dutch ticketers and social media

 

Just like last year Entertainment business and Rankingz researched the top 10 ticketers on the Dutch market. Ticketmaster has taken over the lead in the list from See tickets. That company was the number one in last year. Ticketmaster did a lot of catching up in just a few months on the social channels. Last year the had 8.000 Twitter followers and 47.000 likes on Facebook. They now have 46.000 followers and 119.000 likes. But not only the numbers count on Rankingz. The degree of engagement makes the real difference. What happened?

The last few months Ticketmaster has put a lot of effort and money their Facebook and Twitter strategy. Their goal was to create more reach, effect and engagement on the channels. The events One Direction and MTV’s EMA’s gained a lot of new followers. After that they started advertising on Twitter. But advertising is getting less effective over de last few years. Consumers ignore stories without a proof of concept. Information and technology are the new focus points of the Ticketmaster organisation according to Mark Yovich in Entertainment business. The smart use of data ensures that they can make the transformation to a professional online service organisation in the entertainment sector.

In September 2013 See Tickets was most active on Facebook. The ticketer had more than 100.000 likes. In the meanwhile they have over 140.000 likes and are still the lagerst player on that platform. But Ticketmaster has grown faster on other social media channels. That puts See Tickets on a second position in the Rankingz now. See Tickets is putting a lot of effort in dialogue but they are struggelinh with the fact that it’s difficult to connect wit hall customers at the same time because they sell a lot of different kind of tickets. They are researching a smarter approach at the moment and orientate themselves on multiple platforms.

Ticketscript is following a strategy according to the management of the company despite the poor growth of their community in the last few months. They focus on a self-service-model and try to reach the event organizers and partners. That target group shows different behavior on social media and is also a lot smaller. Although B2C and B2B show more and more overlap overall. Social media has become a PR tool for the Ticketscript organisation. Just like Paylogic. Therefore the engagement is less with their communities which explains the lower position on the list. ActiveTickets declares to see no need in the use of social media yet.

The competition in the ticketing market is quite big. Also these companies have to deal with the changing world around them by interne and social media. Everybody can be the eyes and ears of a brand these days. The media landscape is fragmented and old business models do not work as effectively as they used to. Just dropping a statement as brands used to do is outdated. Future companies focus on the dialogue with their customers, partners, fans and ambasadors. Without a conversation the raltionship is over or can not be established at all.

If we want to or not, we have to face the facts of the digital world. The list with ticketers provides a daily to-date picture but can change due to the activity social media accounts and brands that are being monitored. Entertainment business has made a snapshot of the Ticketers Rankingz list for this message and tried to be as complete as possible. Do you want to know more about online ticketers or do you ant to add a brand to the list? Go to: www.rankingz.com/nl/online-ticketing/.

Entertainment business online Rankingz ticketers

Entertainment business online Rankingz ticketers

De digitale winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

> Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 – De dag waarop we naar de stembus mogen. Maar het vertrouwen in de politiek is lager dan ooit. Men vreest dat de opkomst dit jaar onder de 50% duikt. In 2010 was dit 54% terwijl in 1986 73% van de kiezers naar de stembus kwam. Mensen geven massaal aan niet meer te weten op welke partij ze moeten gaan stemmen. Het lijkt dan ook een trend te worden om weg te blijven in de strijd om de verdeling van de zetels in de regionale politiek. Waar gaat het mis?

> Van nationale naar lokale verantwoordelijkheid – Het vertrouwen in de landelijke politiek is de laatste jaren flink gedaald en kiezers zien het belang van de gemeenteraadsverkiezingen daardoor minder in. Wat veel mensen echter niet weten is dat gemeenten vanaf 2015 zelf verantwoordelijk worden voor een belangrijke zaken zoals: jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van de taken in lijn met dit decentralisatiebeleid zijn al overgenomen van de Rijksoverheid. Zo zijn gemeenten sinds vorig jaar zelf verantwoordelijk voor het aanpakken en voorkomen van jeugdwerkeloosheid. Een groot sluimerend probleem in ons land. Het is dan ook cruciaal dat de lokale politiek alles in het werk stelt om kiezers vanuit dergelijke belangrijke thema’s aan zich te binden door hen actief te informeren en de motiveren om te stemmen. Maar ¼ van de lijststrekkers blijkt helemaal geen politieke ervaring te hebben. Zijn dat dan wel goede kandidaten en wat zijn de consequenties van een stem? Niemand heeft er een goed beeld bij. De kiezer tast in het duister.

> Offline zieltjes van kiezers winnen met zenden – Het is weer verkiezingstijd. De laatste weken zijn de regionale politieke partijen actief campagne aan het voeren om onze stem voor zich te winnen. Traditioneel gezien wordt de communicatie rondom partijprogramma’s enkele weken voor de verkiezingen sterkt opgevoerd. We worden overspoeld met campagnevoerders op straat, de flyers vallen massaal in de brievenbus en de reclames en advertenties vliegen ons om de oren. De boodschap roept ons in de meeste gevallen op om te stemmen. De inhoud is vaak ver te zoeken. En als deze er al is dan valt deze vaak lastig te doorgronden voor de “gewone” burger. Waar nodig wordt in het heetst van de strijd de hulp van landelijke bestuurders en ambassadeurs ingezet om het nieuws te halen en als klap op de vuurpijl kunnen we aan de vooravond van de verkiezingen kijken naar een het debat op tv. Vooral veel last minute zenden dus, en dan valt het stil. Dat moet anders kunnen. Online bijvoorbeeld. 

> De digitale invloed van de regionale politiek Het internet biedt talloze mogelijkheden om het gesprek met kiezers te starten en vooral continu op gang te houden. Gezien de dramatische verwachtingen qua opkomst dit jaar, en de karige cijfers van de jaren ervoor, geen overbodige luxe. Maar in hoeverre zetten politieke partijen vanuit de achterban het web actief in? Hoe succesvol zijn lijsttrekkers, campagneteams en ambassadeurs eigenlijk in de digitale strijd om stemmen? Nederland telt miljoenen stemgerechtigde kiezers. Een groot deel van deze mensen is ook online actief. Logisch dat de social media kanalen van de grote landelijke politieke partijen de laatste jaren al een flinke base volgers hebben opgebouwd. Maar dialoog op die kanalen is ver te zoeken. Ook daar gaat men door met zenden. Maar goed. Gemeentes gaan een steeds grotere rol spelen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Rankingz, het platform voor reputation performance analyses (RPA), was daarom nieuwsgierig naar de online activiteiten van de belangrijkste regionale politieke partijen in de vier grote steden en heeft de top 3 in de onderstaande tabel in kaart gebracht. De aantallen follows en likes dateren van 19/03/2014 in de middag. De overige metingen van 18/03/2014. 

Amsterdam Twitter Follows Facebook Likes Klout Score Buzz
– Rank #1 PVDA 3.605 2.604 57 66
– Rank #2 VVD 5.388 1.419 58 74
– Rank #3 D66 3.761 1.811 58 43
Utrecht Twitter Follows Facebook Likes Klout Score Buzz
– Rank #1 D66 2.621 1.173 58 67
– Rank #2 GroenLinks 1.939    919 57 86
– Rank #3 PVDA 1.722    841 55 39
Rotterdam Twitter Follows Facebook Likes Klout Score Buzz
– Rank #1 VVD 2.064 3.833 59 82
– Rank #2 D66 2.267 1.201 55 39
– Rank #3 PVDA 2.722    630 55 38
Den Haag Twitter Follows Facebook Likes Klout Score Buzz
– Rank #1 VVD 2.363 1.250 53 144
– Rank #2 D66 2.179    981 56 37
– Rank #3 PVDA 2.157    880 56 35

> Dialoog is cruciaal om de kiezer te bereiken – PVDA, D66 en VVD nemen de leiding in de Rankingz lijsten als het gaat om de politieke betrokkenheid in de gemeente op het web. GroenLinks is alleen in Utrecht echt actief. Opvallend is dat het CDA nergens te bekennen is in de top drie van de vier grote steden. Het aantal volgers en likes op de diverse Twitter en Facebook kanalen is schrikbarend laag te noemen. Maar kwantiteit staat niet altijd garant voor succes. Het gesprek met de doelgroep op de verschillende platforms maakt het verschil. Dat bepaalt de mate van de invloed. Klout score, een cijfer tussen de 1 en de 100, meet dit. Hoe hoger de score des te meer invloed een partij heeft op het internet om mensen te bewegen tot actie en reactie. De VVD in Rotterdam gaat hiermee aan kop. Al liggen de scores niet ver uit elkaar en zijn ze niet al te hoog te noemen. Tenslotte de buzz uit de tabel. Dit cijfer staat voor het gemiddeld aantal vermeldingen van een partij op social media per dag. De VVD in Den Haag is met een score van 144 een uitschieter. Of deze score zich ook weerspiegelt in de uitslag van de verkiezingen gaan we beleven. De verwachting volgens de landelijke peilingen is dat de PVDA in Den Haag voet aan de grond houdt, in Rotterdam gaat verliezen en in Amsterdam zetels af moet staan aan D66. 

> Op weg naar de verkiezingsuitslag –  Spannend blijft het hoeveel mensen toch uiteindelijk een stem laten horen. En of de Rankingz van de politieke partijen in de vier grote steden in lijn staan met de daadwerkelijke verkiezingsuitslag. Als je kijkt naar de data in relatie tot de activiteiten, de diversiteit aan content en de dialoog op de verschillende social media kanalen van de regionale politiek, valt overall nog flink winst te behalen in de toekomst. En dat hoeft natuurlijk niet alleen in verkiezingstijd. Social media geeft de partijen in de gemeenteraad de mogelijkheid om 24 x 7 x 365 met hun achterban in contact te treden en blijven. Van analoog naar digitaal moeten we allemaal. Ook de overheid. Op naar de volgende verkiezingen. Maar eerst de uitslag van vandaag. Kleur jij ook een hokje rood?

Bol.com best social entertainment retailer

 

Rankingz is a Reputation Performance Analytics Platform. We measure online profiles so brands and people can compare their social influence with peers. Recently Entertainment Business and Rankingz analyzed the performance on social media of 22 entertainment retailers. Bol.com is ranked number 1. 

By integrating social media within the company strategy these platforms can play an essential role in branding, brand experience and sales. The digital interaction of brands with fans has a big influence on the overall customer satisfaction. In the long run these conversations have an effect on the sales transactions.

Entertainment Business and Rankingz measured the scores of entertainment retailers on social media platforms. We analyzed the growth and strength of the fanbase, the overall online influence and activity, presence and engagement with a brand. Bol.com is the best retailer of this moment according to this research. Followed by Media Markt and Coolblue, ranked second and third in the list.

Bol.com is performing better than all other companies because they have a strong online presence and are very active on there social media accounts. They post new content on their Facebook and Twitter pages, linked to articles on the weblog. Besides that, their community is very active in conversations about the brand on the web. Bol.com has a strong webcare approach. They use separate accounts, 18 in total, for these service-orientated conversations. Ranging from games, beauty to jobs.

Media Markt has a unique approach on social media. They service their fans and customers online by using a separate Twitter account for each store. Therefore they can also successfully execute regional actions online and offline. That has a positive effect on the customer engagement.

The master Twitter account of Media Markt for webcare has about 8.000 followers. Bol.com has over 23.000 followers. In total Media Markt has 30 stores and Twitter accounts that are used daily. They also have an account for special offers. On that account they don’t interact with their crowd. On Facebook Media Markt has over 372.000 likes. This account is mostly used for special offers. Sometimes they respond to current events.

Media Markt’s little sister Saturn is falling behind in the rankingz list on position 7. Their Facebook page has 125.000 likes. In comparison: Game Mania is ranked 6 in the list and has 51.000 likes on their Facebook page. Saturn also has more Twitter followers. Quantity isn’t the only standard. The way a brand interacts with their crowd, large or small, makes the difference in a successful online strategy. A lot of like and win actions and even buying fans, doesn’t represent a strong digital brand.

Coolblue is ranked third in the list and is successful in online business. As they say on their Facebook page: ‘we have one goal and that is to deliver the best service”. Original specials, creative postings and sneak peaks behind the scenes makes their approach unique and effective. They use Twitter mostly for customer service.

A new player on the market is Home Of Entertainment. After a raging start on Facebook with a little help from promotion as a newcomer, their activity is slowing down. They don’t use any other platforms. Twitter could be very helpful for them to inform, trigger and bind potential customers.