Posts Tagged “gemeenteraadsverkiezingen”

De digitale winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

> Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 – De dag waarop we naar de stembus mogen. Maar het vertrouwen in de politiek is lager dan ooit. Men vreest dat de opkomst dit jaar onder de 50% duikt. In 2010 was dit 54% terwijl in 1986 73% van de kiezers naar de stembus kwam. Mensen geven massaal aan niet meer te weten op welke partij ze moeten gaan stemmen. Het lijkt dan ook een trend te worden om weg te blijven in de strijd om de verdeling van de zetels in de regionale politiek. Waar gaat het mis?

> Van nationale naar lokale verantwoordelijkheid – Het vertrouwen in de landelijke politiek is de laatste jaren flink gedaald en kiezers zien het belang van de gemeenteraadsverkiezingen daardoor minder in. Wat veel mensen echter niet weten is dat gemeenten vanaf 2015 zelf verantwoordelijk worden voor een belangrijke zaken zoals: jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van de taken in lijn met dit decentralisatiebeleid zijn al overgenomen van de Rijksoverheid. Zo zijn gemeenten sinds vorig jaar zelf verantwoordelijk voor het aanpakken en voorkomen van jeugdwerkeloosheid. Een groot sluimerend probleem in ons land. Het is dan ook cruciaal dat de lokale politiek alles in het werk stelt om kiezers vanuit dergelijke belangrijke thema’s aan zich te binden door hen actief te informeren en de motiveren om te stemmen. Maar ¼ van de lijststrekkers blijkt helemaal geen politieke ervaring te hebben. Zijn dat dan wel goede kandidaten en wat zijn de consequenties van een stem? Niemand heeft er een goed beeld bij. De kiezer tast in het duister.

> Offline zieltjes van kiezers winnen met zenden – Het is weer verkiezingstijd. De laatste weken zijn de regionale politieke partijen actief campagne aan het voeren om onze stem voor zich te winnen. Traditioneel gezien wordt de communicatie rondom partijprogramma’s enkele weken voor de verkiezingen sterkt opgevoerd. We worden overspoeld met campagnevoerders op straat, de flyers vallen massaal in de brievenbus en de reclames en advertenties vliegen ons om de oren. De boodschap roept ons in de meeste gevallen op om te stemmen. De inhoud is vaak ver te zoeken. En als deze er al is dan valt deze vaak lastig te doorgronden voor de “gewone” burger. Waar nodig wordt in het heetst van de strijd de hulp van landelijke bestuurders en ambassadeurs ingezet om het nieuws te halen en als klap op de vuurpijl kunnen we aan de vooravond van de verkiezingen kijken naar een het debat op tv. Vooral veel last minute zenden dus, en dan valt het stil. Dat moet anders kunnen. Online bijvoorbeeld. 

> De digitale invloed van de regionale politiek Het internet biedt talloze mogelijkheden om het gesprek met kiezers te starten en vooral continu op gang te houden. Gezien de dramatische verwachtingen qua opkomst dit jaar, en de karige cijfers van de jaren ervoor, geen overbodige luxe. Maar in hoeverre zetten politieke partijen vanuit de achterban het web actief in? Hoe succesvol zijn lijsttrekkers, campagneteams en ambassadeurs eigenlijk in de digitale strijd om stemmen? Nederland telt miljoenen stemgerechtigde kiezers. Een groot deel van deze mensen is ook online actief. Logisch dat de social media kanalen van de grote landelijke politieke partijen de laatste jaren al een flinke base volgers hebben opgebouwd. Maar dialoog op die kanalen is ver te zoeken. Ook daar gaat men door met zenden. Maar goed. Gemeentes gaan een steeds grotere rol spelen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Rankingz, het platform voor reputation performance analyses (RPA), was daarom nieuwsgierig naar de online activiteiten van de belangrijkste regionale politieke partijen in de vier grote steden en heeft de top 3 in de onderstaande tabel in kaart gebracht. De aantallen follows en likes dateren van 19/03/2014 in de middag. De overige metingen van 18/03/2014. 

Amsterdam Twitter Follows Facebook Likes Klout Score Buzz
– Rank #1 PVDA 3.605 2.604 57 66
– Rank #2 VVD 5.388 1.419 58 74
– Rank #3 D66 3.761 1.811 58 43
Utrecht Twitter Follows Facebook Likes Klout Score Buzz
– Rank #1 D66 2.621 1.173 58 67
– Rank #2 GroenLinks 1.939    919 57 86
– Rank #3 PVDA 1.722    841 55 39
Rotterdam Twitter Follows Facebook Likes Klout Score Buzz
– Rank #1 VVD 2.064 3.833 59 82
– Rank #2 D66 2.267 1.201 55 39
– Rank #3 PVDA 2.722    630 55 38
Den Haag Twitter Follows Facebook Likes Klout Score Buzz
– Rank #1 VVD 2.363 1.250 53 144
– Rank #2 D66 2.179    981 56 37
– Rank #3 PVDA 2.157    880 56 35

> Dialoog is cruciaal om de kiezer te bereiken – PVDA, D66 en VVD nemen de leiding in de Rankingz lijsten als het gaat om de politieke betrokkenheid in de gemeente op het web. GroenLinks is alleen in Utrecht echt actief. Opvallend is dat het CDA nergens te bekennen is in de top drie van de vier grote steden. Het aantal volgers en likes op de diverse Twitter en Facebook kanalen is schrikbarend laag te noemen. Maar kwantiteit staat niet altijd garant voor succes. Het gesprek met de doelgroep op de verschillende platforms maakt het verschil. Dat bepaalt de mate van de invloed. Klout score, een cijfer tussen de 1 en de 100, meet dit. Hoe hoger de score des te meer invloed een partij heeft op het internet om mensen te bewegen tot actie en reactie. De VVD in Rotterdam gaat hiermee aan kop. Al liggen de scores niet ver uit elkaar en zijn ze niet al te hoog te noemen. Tenslotte de buzz uit de tabel. Dit cijfer staat voor het gemiddeld aantal vermeldingen van een partij op social media per dag. De VVD in Den Haag is met een score van 144 een uitschieter. Of deze score zich ook weerspiegelt in de uitslag van de verkiezingen gaan we beleven. De verwachting volgens de landelijke peilingen is dat de PVDA in Den Haag voet aan de grond houdt, in Rotterdam gaat verliezen en in Amsterdam zetels af moet staan aan D66. 

> Op weg naar de verkiezingsuitslag –  Spannend blijft het hoeveel mensen toch uiteindelijk een stem laten horen. En of de Rankingz van de politieke partijen in de vier grote steden in lijn staan met de daadwerkelijke verkiezingsuitslag. Als je kijkt naar de data in relatie tot de activiteiten, de diversiteit aan content en de dialoog op de verschillende social media kanalen van de regionale politiek, valt overall nog flink winst te behalen in de toekomst. En dat hoeft natuurlijk niet alleen in verkiezingstijd. Social media geeft de partijen in de gemeenteraad de mogelijkheid om 24 x 7 x 365 met hun achterban in contact te treden en blijven. Van analoog naar digitaal moeten we allemaal. Ook de overheid. Op naar de volgende verkiezingen. Maar eerst de uitslag van vandaag. Kleur jij ook een hokje rood?